Add Background Images Here
Stacks Image 236
Stacks Image 238

Voor wie is Smart Motor Sensor bedoeld?

Optiepakket Gemak:

Smart Motor Sensor
is er voor installatie-eigenaren/-beheerders die:


  • altijd op de hoogte willen zijn van de status van het machinepark
  • waar mogelijk kosten proberen te besparen
  • van verrassingen houden, maar níet als het om het machinepark gaat

Budget:

En Smart Motor Sensor
is er voor servicebedrijven die:


  • hun klanten graag zo goed mogelijk ondersteunen bij het onderhouden, inspecteren en optimaliseren van hun machinepark
  • dit het liefst op een zo kostenefficiënte manier mogelijk doen, mogelijk binnen een fixed-fee contract.
Stacks Image 203

SMS in het kort

Met de Smart Motor Sensor meten we via sensoren de gedragingen van een motor en vormen we een actueel beeld van de gezondheid ervan. Bij verandering in de conditie van de motor, geeft de Smart Motor Sensor een signaal over het probleemgebied en advies over de te ondernemen actie. Dit betekent dat u:

  1. defecten kunt voorkomen door tijdig in te grijpen bij dreigende performanceproblemen
  2. geen onnodig preventief onderhoud hoeft te doen bij een motor in gezonde conditie
  3. veel kosten kunt besparen

Zo werkt Smart Motor Sensor

De Smart Motor Sensor is een hoogtechnologisch eerstelijns inspectiemiddel gebaseerd op een IoT (Internet of Things) systeem. Op uw bestaande installaties worden sensoren geplaatst. Deze meten semi continu (ongeveer elke 20 minuten) diverse parameters van de motor, zoals temperatuur, trillingen en flux. Via een draadloze internetverbinding geven de sensoren de meetresultaten door aan een slim systeem. Dat analyseert en vertaalt de meetresultaten naar de gezondheid van de motor. Met machine/deeplearning weet dit SMS-systeem exact wat de meetresultaten zeggen over de conditie waarin (ieder cruciaal onderdeel van) de motor zich bevindt.

Proactieve meldingen

Zodra zich een onbalans aan het ontwikkelen is en de gezondheid van (een onderdeel van) uw motor dreigt te veranderen, reageert het systeem proactief en stuurt een pushbericht en rapportage over het probleemgebied en de te ondernemen actie. Hierdoor kunt u dus problemen verhelpen voordat er een defect optreedt. Het risico op storing of uitval wordt hiermee drastisch verlaagd en stilstand voor reparatie wordt planbaar.

Dit laat de Smart Motor Sensor zien

U ontvangt periodieke rapportages per dag/week/andere gewenste periode, maar ook met een tussentijdse druk op de knop heeft u direct inzicht in de gezondheid van uw motoren. Via een grafische weergave ziet u in één oogopslag de actuele toestand van al uw motoren. U kunt op elk gewenst niveau inzoomen naar een specifieke motor en de details hiervan raadplegen.
Stacks Image 315
Stacks Image 319
Stacks Image 317

SMS beoordeeld op 9+1 cruciale deelgebieden

De details worden op 9 cruciale deelgebieden gemeten en weergegeven: voeding, wikkelingen, rotor, onbalans, excentriciteit, lagers, uitlijning, koeling en fundatie. Ieder deelgebied wordt beoordeeld met een score tussen 10 (in perfecte conditie) en 0 (defect), resulterend in een overall performancescore.

Alarm bij afwijkingen

Te lage absolute waarden of afwijkende afnamen ten opzichte van normaal, triggeren een alarm. U ontvangt op dat moment een pushbericht met hierin de vermelding van de ernst en inhoud van het probleem en de gewenste actie. Het pushbericht kan, indien gewenst, gekoppeld worden aan uw eigen onderhoudsmanagementsysteem (API).
Stacks Image 335
Stacks Image 337

Aan de slag met Smart Motor Sensor

De Smart Motor Sensor is eenvoudig te installeren en gebruiken. Indien u wenst, ondersteunen we u hierin. Bij ‘Aan de slag’ leest u meer over de installatie en onze optionele pakketten.

CONTACT
Smart Motor Services BV
Tel.: +31 (0)114 37 21 21
info@smartmotorservices.com
 MEER
KVK 81240740
BTW NL862010433B01
Privacyverklaring
INLOGGEN
Binnenkort
Beschikbaar